มีโครงการดีๆ สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ มาแจ้งให้ทราบกันค่า

ในวัน ศุกร์ ที่ 17 - อาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 นี้

พี่สันโดษ เค้าฝากบอกมาว่า ไฮ่อุ๊ยต๋าคำปาย จะจัดงาน

 
"ดนตรีสร้างสุขอำเภอปาย

งานมหกรรมวัฒนธรรมลำน้ำปาย

ดนตรี กวี ชาวนา

วิถีแห่งชาวนา ภาษาแห่งดนตรี บทกวีกลางพงไพร

เติมใจให้(ชน)ปาย ก่อนจะพ่ายไปกว่านี้ ครั้งที่ ๔"

หรือ

"PAI MACULTURE FARMER CULTURE MUSIC FESTIVAL 2010"

 
 
 
 
---------------------------------- ------------------

งานจะจัดขึ้นที่

ลุ่มน้ำปาย ผืนนาทุ่งยาว

ณ ไฮ่อุ๊ยต๋าคำปาย เกษตรธรรมชาติ

AT TACOMEPAI ORGANIC FARM

ต.ทุ่งยาว อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน------------------------------------------------------------------

งานนี้ เป็นกิจกรรม ที่มีคุณลักษณะ ที่มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ที่มีจุดยืนในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีส่วนร่วมใน
 
กิจกรรม รู้ถึงคุณค่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่าย ซึ่งเน้นทฤษฎีในภาคปฏิบัติและการเรียนรู้

โดยใช้กลยุทธ์  “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น”
 
มุ่งไปที่กระบวนการผลิตของกิจการธุรกิจในครัวเรือน สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
ดนตรีและเสียงเพลง บทเพลงในท้องนา บทเพลงพื้นเมือง บทเพลงแห่งชนเผ่า
 
จะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับผู้มาเยือน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนชาวบ้านชาวเมืองท้องถิ่นบ้านเรา
 
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายดนตรีสร้างสุขในโครงการ “เอาดนตรีมาคุยกัน” ซึ่งเป็นผลผลิตเยาวชน
 
คนดนตรีที่เกิดขึ้นที่ปาย และกำลังจะถูกต่อยอดให้เจริญงอกงามตามวิถีคนรักดนตรี
 
คนรักวิถีชีวิตคนพื้นเมือง คนชนเผ่า

-------------------------------------------------


แผนการดำเนินงาน "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” 

1. ปลูกสร้าง ห้องพักเป็น โฮมสเตย์

เป็นสถาปัตยกรรมแบแบพอเพียงย้อนอดีต ย่างตามรอยพ่อสานต่อฝันแม่

โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549

เน้นใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และการนำกลับมาใช้ใหม่หรือประยุกต์ใช้
 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสิ่งที่มีอยู่ เช่น

-เฮือนโญน เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่าโญนในอดีต

-เฮือนไตย เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่าไตยในอดีต

-เฮือนกะเหรี่ยง เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่ากะเหรี่ยงในอดีต

-เฮือนมูเซอ เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่ามูเซอในอดีต

-เฮือนลีซอ เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่าลีซอในอดีต

-เฮือนม้ง เน้นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการสร้างที่อยู่ในแบบชนเผ่าม้งในอดีต

สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเน้นวิถีของชนเผ่าในอดีต

-ไม่ใช้ตะปูและคอนกรีต

-ภาชนะต่างๆใช้ไม้ไผ่ เช่น แก้ว จาน ช้อน

* ไม่ใช้พลาสติก*


2. สืบสานงาน ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน ในอดีตกาล เช่น การตีเหล็ก งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
 
การสีข้าวแบบโบราณ การตำข้าวซ้อมมือ การใช้ใบตองประดิษฐ์ และ อื่นๆ


3. นำพาสู่การปฏิบัติตามวิถีแห่งชาวนา โดยการชักชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสอนการปลูกข้าว
 
การเกี่ยวข้าว การแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจนถึงการหุงต้ม


4. นอบน้อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เช่น ชักชวนนักท่องเที่ยงปลูกป่า ทำฝายแม้ว การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม


5. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากภารกิจในแต่ละวัน
 
มีการสันทนาการเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมือง รวบรวมเพลงพื้นบ้านในอดีตมาขับกล่อม
 
เป็นการเล่าขานตำนานคนเมืองในอดีตสู่คนรุ่นหลังในปัจจุบันและก้าวย่างสู่ อนาคต

 
 
ทั้งนี้คือ การทำให้ดู อยู่ให้เห็น และเน้นการปฏิบัติจริงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี
 
จนกระทั่งมีองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อต่างๆ ทั้งสื่อจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น

เอเชียนทีวี ASIAN TV

* TV ช่อง 7 ในรายการชีวิตทั่วไทย

* TV บูรพา รายการแผ่นดินไทย

* TV ปายเคเบิ้ลทีวี

* TV ช่อง 5 ในรายการรักบ้านเกิด

* TV ช่อง ไทยทีวี Thai PBS ในรายการเวทีสาธารณะ

* TV ช่อง ไทยทีวี Thai PBS ในรายการ Hot short film

* และอื่นๆเข้ามาดูงานและแพร่ภาพไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสมาชิกที่ได้มาเรียนรู้สัมผัส
 
และแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง

---------------------------------------------------------------------
 
กิจกรรม

1. จัดให้มีเวทีปูเสื่อคุยกันเรื่องภาวะโลกร้อน การทำเกษตรแบบธรรมชาติ วัฒนธรรม
 
มหกรรมดนตรีชนเผ่า และเพลงพื้นบ้านผ่านเวทีสัมมนาในหัวข้อ

“ อดีต- ปัจจุบันและก้าวย่างสู่อนาคตอย่างยั่งยืน”  โดย วิทยากร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
จากสถาบันต่างๆ


2. เวทีร่วมสมัยที่ตกแต่งเน้นวิถีธรรมชาติ


3. โชว์พิธีกรรมต่างๆ เช่น

-พิธีแรกนาข้าว

-การเก็บเกี่ยว-นวดข้าว-ขนข้าวใส่เกวียนใส่ฉาง-ตำข้าว

-วิถีพอเพียงตามแบบฉบับชนเผ่า
 
 
4. ภูมิปัญญาชาวบ้าน-ทอผ้า ตีเหล็ก จักสาน และอื่นๆ

 
5. โชว์วิถีคนเมือง วิถีชาวนา

 
6. เชิญชวนนักศึกษามาออกค่าย โดยมากิน นอน ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน

 
7. ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวืตดั้งเดิมของชนเผ่า

สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเมืองปายกับดนตรี-ศิลปะ-วัฒนธรรม


----------------------------------------------------------------------------
แอบเห็นรายชื่อกวีเอก และศิลปินที่จะมาร่วมงานครั้งนี้บางส่วนแล้ว

ไปดูกันว่ามีใครบ้าง


กวีและคณะ : อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,มาลา คำจันทร์ ,

อ.สถาพร ศรีสัจจัง,ภู เชียงดาว


ศิลปิน :  หงาคาราวาน , ชนเผ่าชิ สุวิชาน ปกาเกอะญอ พร้อมคณะ

การแสดงดนตรีของเยาวชนดนตรีสร้างสุขปาย ,เยาวชนลีซู ,ลาหู่,กะเหรี่ยง ฯลฯ


-----------------------------------------------------------------

ตารางกิจกรรมในวันงาน


17 ธันวาคม 2553 (วันดา)


08.00   -  ทำขันผูกมือจากใบตอง

           - ทำเครื่องแต่งดาสืบชะตาผืนนา

           - ทำขนมพื้นบ้านเตรียมเลี้ยงแขกเกี่ยวข้าว

           - ทำพิธีแรกนาลงแขกเกี่ยวข้าว

            - เตรียมอาหารเที่ยงเลี้ยงแขก

12.00  - รับประทานอาหารเที่ยง

13.00  - เล่นกีฬาพื้นบ้าน ขี่ล้อลงเขา

14.00  - ลงแขกเกี่ยวข้าว

17.00  - การแสดงของเยาวชนคนดนตรีสร้างสุขปาย

18.00  - รับประทานอาหารเย็น

            - ร่วมร้องรำทำเพลงพื้นบ้าน,โฟล์คซองคำเมือง

21.00  - วงดนดรีชิ สุวิชาน ปกาเกอะญอ เล่าขานตำนานป่า
18 ธันวาคม 2553

08.00 - เปิดงาน,มัดข้าว

           - ขนข้าวรวมกอง

12.00 - รับประทานอาหารเที่ยง,เลี้ยงขนมพื้นบ้าน

13.00 - เตรียมลานนวดข้าว

           - ทำลานนวดข้าว

           - ละครซอพื้นเมือง บุญศรี รัตนัง

15.00 - ละครซอพื้นเมือง

17.00 - ทำพิธีผูกข้อมือ,รับประทานอาหารเย็น

19.00  - ดนตรีโฟล์คพี่น้องชาวเขาเผ่าต่างๆ

            - การแสดงของเยาวชนคนดนตรีสร้างสุขปาย

24.00  - วงดนตรีโฟล์คล้านนาไม้เมืองสืบทอดตำนานจรัญ มโนเพชร19 ธันวาคม 2553

กลางวันกิจกรรมในนา วิถีชีวิตชาวนา

16.00 - เสวนาวิถีแห่งปายก่อนจะหายไป

19.00 - การร้องรำเต้นพี่น้องชนเผ่าชาวเขา

24.00 -  บทกวี ผสานกับดนตรีคาราวาน

*****ปิดงาน*****

--------------------------------------------------------------------------ติดต่อประสานงาน

นายสันโดษ สุขแก้ว

101 หมู่ 9 บ้านตีนธาตุ

ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 086-112-3504
 
แฟกส์     : 053- 065- 581
 
Email : homeayone@yahoo.co.th
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------

อาจจะดูจริงจังไปหน่อย แต่อยากให้ลองเปิดใจและ

เข้าไปคลุกคลีใช้ชีวิตแบบที่หาได้ยากที่จะได้สัมผัสในยุคปัจจุบันนี้ดูค่ะ

แล้วเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้คุณค่าของ

สิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้นก็ได้นะเออ~~


---------------------------------------------------------------------
 
 

Comment

Comment:

Tweet

น่าไปมากกกก..
น้ำลายไหลย้อย..

#3 By แอ้ on 2010-10-30 02:08

กิจกรรมเยอะจังนะครับ ดีจัง
ถ้าเกดลดาไปอย่าลืมเอารูปมาฝากกันด้วยล่ะ big smile

#2 By Mr.P on 2010-10-23 12:09

Hot!

#1 By b-padung Studio on 2010-10-23 11:09